Ở công ty có hai nghệ sĩ. Một là em thanh niên Chuyên cần, hai là anh Gấu.
Có hôm đi làm sớm, vô đã thấy hai anh em người đàn, người hát rộn ràng cả công ty. Cây ghitar anh Gấu mang lên để mang lời ca tiếng hát đến cho các anh, chị, em những ngày stress hoặc khi nào tuột mood. Em Chuyên cần thì nghệ sĩ khỏi bàn, lại còn hát hay nữa chớ.
Mỗi ngày trôi qua ở Kat, có thể có những căng thẳng, mệt mỏi nhưng hơn hết là những niềm vui nho nhỏ này mà mỗi người dành tặng cho nhau. 
Sẽ giới thiệu từng nhân vật ở những bài sau nhé.
Tháng 8 năm 2018 – Tổng quản