Kat Media

NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU NĂM

Facebook-f Youtube Instagram Hôm nay, tổng quản đi làm bằng xe đạp.Tổng quản đến văn phòng sớm, tưởng anh Ironman phòng bên đã đến nhưng ảnh chưa vô. Phòng làm việc sáng đèn, à, em thi nhân đến rồi. Em vô sớm cắt file mà hông tìm được chỗ mở máy, hài thật. Tổng quản … Đọc tiếpNGÀY LÀM VIỆC ĐẦU NĂM